Adatvédelmi nyilatkozat és sütik

A www.melisszakozmetika.hu weboldal (a továbbiakban: "weboldal") üzemeltetője és a személyes adatok kezelője a Processing 2000 Bt., amelynek székhelye: 2400 Dunaújváros Lengyyel köz 1/G, amely a Székesfehérvári Bíróság mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban a 07 06 007823 cégjegyzékszám alatt szerepel. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: "Tájékoztató") szereplő "miénk", "minket" és "mi" hivatkozások a Processing 2000 Bt-re vonatkoznak.

Célunk, hogy biztosítsuk a weboldal látogatóinak adatvédelmét, és biztonságosan kezeljünk minden számunkra átadott adatot. A személyes adatok feldolgozása az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU rendeletére (a továbbiakban: "GDPR").

A jelen Tájékoztató célja, hogy érthetővé tegyük az Ön számára, hogyan kezeljük személyes adatait, milyen kategóriákba soroljuk őket, mi az adatfeldolgozás hatóköre és célja, valamint mik az adatok forrásai és kik a címzettjei. Kérjük, olvassa el ezt a Tájékoztatót, ha információra lenne szüksége személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos jogait illetően.

Személyes adatai megadásával Ön elfogadja ezt a Tájékoztatót, és tudomásul veszi, hogy személyes adatait az itt leírt és az alább felsorolt célok szerint feldolgozhatjuk. Amennyiben nem ért egyet ezzel a Tájékoztatóval, kérjük, ne adjon meg semmilyen személyes adatot.

Ez a Tájékoztató nem vonatkozik más weboldalakra, üzleti partnerekre vagy harmadik felekre még akkor sem, ha honlapunk ezekre történő átirányítást vagy hivatkozást tartalmaz. Ha ilyen egyéb weboldalakra látogat, azok kezelői összegyűjthetik személyes adatait, amelyek az adott honlapok adatvédelmi irányelveinek megfelelően lesznek felhasználva. Nem vállalunk felelősséget harmadik fél által alkalmazott szabályzatokért vagy személyesadat-feldolgozásért. Javasoljuk, hogy olvassa el minden Ön által felkeresett linkelt, hivatkozott vagy összekapcsolt weboldal adatvédelmi irányelveit, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldene az ilyen harmadik fél által üzemeltetett weboldalaknak.

Személyes adatok

A személyes adatok az alkalmazandó jog által meghatározott azonosítható egyénre vonatkozó információkat jelentik, például név, e-mail cím, telefonszám vagy IP-cím.

A személyes adatok gyűjtése és kezelésének célja

Csak önként megadott, vagy a weboldalunkon keresztül írásban vagy telefonon keresztül szerzett személyes adatokat kezelünk. Ezt a weboldalt általában anélkül is látogathatja, hogy Önt beazonosítanánk, vagy Ön bármilyen információt közölne magáról.

A gyűjtött személyes adatok a következők lehetnek:

 • Azonosító adatok (pl. vezetéknév, keresztnév, lakcím)
 • Elérhetőség (pl. cím, e-mail cím és telefonszám)
 • Elektronikus elérhetőség (pl. IP-cím, sütik, böngésző típusa, domain név)
 • Ön által megadott vagy általunk a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásakor megszerzett további információk

Személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • ​Az Ön és a Processing 2000 Bt között létrejött szerződés megkötés, a megállapodás szerinti szolgáltatás teljesítése.
 • Válasz az Ön kéréseire és kérdéseire
 • A szolgáltatásaink nyújtásához és ügyfeleink elégedettségének biztosításához való jogos érdek; a szerződés teljesítése
 • Online kommunikáció
 • Az ügyfelek szolgáltatásra vonatkozó kérelmei A szerződés teljesítése, megállapodás szerinti szolgáltatás
 • A promóciós ajánlatokról, hírekről, eseményekről szóló információ nyújtása (hírlevelek és egyéb kiadványok) Az Ön előzetes beleegyezése vagy a mi jogos érdekünk (direkt marketing)
 • Kapcsolatfelvétel, ügyfélkapcsolat, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése A szolgáltatásaink nyújtásához és ügyfeleink elégedettségének biztosításához való jogos érdekünk
 • Az Ön által benyújtott álláspályázat elbírálása és kapcsolatfelvétel Önnel telefonon vagy e-mailen keresztül A szerződés megvitatása és teljesítése; jogos érdekünk, hogy elbíráljuk az Ön jelentkezését a munkaszerződés megkötése előtt
 • Weboldalunk működésének mérése és értékelése, a tartalom javítása Jogos érdekünk, hogy weboldalunk használatát mérjük és tartalmát fejlesszük

Az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges valamennyi személyes adat esetében az ilyen adatok szolgáltatása teljesen önkéntes. Ha azonban nem adja át nekünk ezeket a személyes adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a kért szolgáltatást a fent említetteknek megfelelően. Ezzel szemben minden olyan adatfeldolgozás esetén, amelyhez Ön a hozzájárulását adta, Ön jogosult bármikor visszautasítani vagy visszavonni a hozzájárulását anélkül, hogy ez bármilyen hátrányos következménnyel járna bármely velünk megkötött szerződésére.

Nem adjuk el és nem szolgáltatjuk ki személyes adatait harmadik félnek.

Süti szabályzat

Ez a weboldal sütiket tartalmaz, hogy megkülönböztesse Önt weboldalunk más felhasználóitól, és javítsa szolgáltatásainkat. Ennek segítségével optimális böngészési élményt tudunk biztosítani az Ön számára, és lehetőségünk nyílik arra is, hogy fejlesszük weboldalunkat.

A süti egy betűkből és számokból álló kis méretű fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön merevlemezén tárolunk. A sütik segítségével számítógépe megjegyzi a látogatott oldalakat és az Ön preferenciáit. Segítségükkel honlapunk felhasználó barátabbá válik, és javul a felhasználói élmény. Sütiket használunk szolgáltatásaink nyújtásához, marketingünk személyessé tételéhez és az oldalunkon tett látogatások elemzéséhez.

Ha nem járul hozzá a honlapunkon szereplő sütik használatához, a böngészője beállításainak módosításával kikapcsolhatja a sütiket. Ilyen esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy nem fog hozzáférni oldalunk minden funkciójához.

Harmadik felek widgetei

Holnapunkon harmadik felek widgeteit használjuk, ideértve a közösségi hálózatokat (Instagram, Facebook és Twitter) és a YouTube-ot. Ezek az alkalmazások információkat gyűjthetnek és használhatnak fel Önről és a honlapunk Ön által történő látogatásáról. Az Ön által ezeken az alkalmazásokon keresztül nyújtott információkat az alkalmazások szolgáltatói felhasználhatják. Az általuk alkalmazott szabályzatért vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásáért a Processing 2000 Bt. nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen alkalmazások adatvédelmi szabályzatát, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldene rajtuk keresztül.

Személyes adatok közzététele és címzettjei

Személyes adatainak feldolgozására vonatkozó beleegyezése alapján jogunkban áll nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat az adatfeldolgozóként eljáró címzettek számára. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja és (48) preambulum bekezdése alapján jogunk van megosztani személyes adatait belső adminisztratív célokra, illetve más irodánál történő foglalása esetén az érintett utazásszervező irodának azokat a foglalás biztosítása érdekében átadni.

Jogunkban áll ezenkívül megosztani személyes adatait a megkereső hatóságokkal az általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében (pl. bírósági vagy rendőrhatóságokkal). Ezek a hatóságok független adatkezelőként működnek.

Harmadik országok

A weboldalunkon keresztül szerzett személyes adatok nem lesznek közzétéve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országok számára.

15 éves és ennél fiatalabb felhasználók

Ha Ön 15 éves, vagy ennél fiatalabb, kérje szülei vagy gyámja beleegyezését, mielőtt hozzájárul a weboldalunkon bármilyen személyes adatának felhasználásához. Ilyen beleegyezés nélkül nem szolgáltathat számunkra személyes adatot.

Személyes adatok védelme és adatmegőrzési idő

A jogellenes vagy illetéktelen hozzáféréssel, feldolgozással, az adatvesztéssel, a megsemmisítéssel és a károkkal szemben szigorú fizikai, elektronikus és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk az adatok védelme érdekében. Az adatokat ellenőrzött és modern hardverekkel és adatvédelmi szoftverekkel védett helyiségben elhelyezett biztonságos szervereken tároljuk.

Az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg ez a feldolgozás céljából szükséges, ezen túl csak akkor, ha törvény írja elő. Ha beleegyezett a személyes adatai feldolgozásába, az Ön adatait beleegyezése visszavonásáig kezeljük.

Az Ön jogai

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen az Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz. Kérheti tőlünk személyes adatainak frissítését (hogy pontosak és naprakészek legyenek) vagy törlését. Tájékoztathat minket arról is, hogy korlátozni kívánja az adatfeldolgozást vagy arról, hogy nem járul hozzá személyes adatainak feldolgozásához. Önnek jogában áll kérni tőlünk azt is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Önnek vagy egy Ön által megjelölt másik szolgáltatónak szolgáltassuk ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekre a jogokra bizonyos kivételek vonatkoznak, ezért nem lesz módjában őket minden helyzetben gyakorolni.

Amennyiben beleegyezett személyes adatai feldolgozásába, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

Ha úgy találja, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a jogszabályokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és azonnal orvosoljuk a helyzetet. Ez nem sérti azt a jogát, hogy panaszát közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://naih.hu) nyújtsa be.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen észrevétele van a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a fentiekben felsorolt jogait kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: info@melisszakozmetika.hu

Tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen Tájékoztató módosítására vagy kiegészítésére (különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok betartásának céljából). Kérjük, tanulmányozza rendszeresen ezt a Tájékoztatót, hogy értesüljön a jövőbeli változásokról. Honlapunkon mindig megtalálja a Tájékoztató naprakész változatát.